Så fungerar det

Startsidan / Så här fungerar Gårdskort

Animerad gif över vår platform

Så här fungerar Gårdskort

Gårdskort är skapat av fritidsledare för fritidsledare med den dagliga verksamheten i åtanke. Här hittar du en kort sammanfattning över de funktioner och lösningar som vi erbjuder, samt hur du ska kunna använda dig utav dessa i er verksamhet.

Registrera konto för er verksamhet

Gårdskort är en molnbaserad tjänst, det vill säga en tjänst som är webbaserad. Ni behöver alltså inte ladda hem något program eller installera något på era datorer. För att registrera ett konto hos oss måste ni ta kontakt med oss så hjälper vi er att komma igång. Ni kan även få tillgång till vår demo-portal.


Bygg upp er verksamhet i portalen

När ert konto är registrerat är det dags för er att bygga upp er verksamhet i portalen. Här skapar ni all information om era verksamheter och er personal så att den blir tillgänglig för era ungdomar och besökare i appen.


Ungdomarna laddar ner vår mobilapp

När ungdomen besöker er verksamhet så ska denne starta mobilappen och scanna en QR-kod. QR-koden sätts upp på lämplig plats i er verksamhet. När ungdomen har scannat QR-koden får ni in statistiken i ert konto kring besöket. 

När ungdomen lämnar verksamheten för kvällen ska denne scanna QR-koden en gång till för att registrera att ungdomen lämnat lokalen. 

Scanning av QR-kod används även vid aktiviteter och vid lån av spel och utrustning.


Ungdomarna scannar en QR-kod

Ungdomar scannar med mobilen

När ungdomarna har laddat ner mobilappen till sin mobil så behöver de registrera sig. De kan antingen registrera ett anonymt konto eller ett ungdomskonto.

Anonymt konto

Om de registrerar sig för ett anonymt konto innebär det att vi inte kan se annan data om användaren än ålder och kön. Detta kan vara en bra lösning för de ungdomar som exempelvis lever under skyddad identitet. 

Ungdomskonto

Ett ungdomskonto är personligt och behöver därför godkännas av målsman. Vi har gjort det väldigt tydligt hur vi använder oss av datan som vi samlar in för att säkerställa att vi upplever de krav som dataskyddsinspektionen kräver gällande GDPR

Godkänna avtal med mobilt Bank ID

Innan ungdomen kan börja använda mobilappen måste avtal och regler godkännas i mobilen. Detta görs genom mobilt Bank ID. Det är målsman som måste godkänna om ungdomen är under 18 år. 

OBS! Har man inte tillgång till mobilt Bank ID kan denna process göras manuellt.


Skapa och läsa nyheter

Skapa nyheter i vår portal

I portalen kan ni skapa nyheter som ni vill att era ungdomar ska ta del utav. Nyheterna blir publicerade i mobilappen och syns i ungdomarnas flöde samt på er sida.


Skapa och delta på aktiviteter

Skapa aktiviteter i vår portal

Ni skapar era aktiviteter i portalen. Här kan ni begränsa antal deltagare, sätta åldersgränser eller specificera aktiviteten till en specifik målgrupp. 

Aktiviteterna syns i ungdomarnas flöde och på er sida i mobilappen. Dessutom skickas pushnotiser ut till ungdomarna när en aktivitet publiceras.


Bokningar av rum och lokaler

Hantera bokningar i vår portal

I portalen skapar ni rum och lokaler som kan bokas utav era ungdomar. Ni kan bestämma vilka tider som är bokningsbara. 

Ungdomarna kan hitta dessa rum och lokaler i mobilappen och därigenom boka det datum och tid som passar. 

Ni kan även göra manuella bokningar direkt i portalen.


Skapa och använd förmåner

Skapa förmåner och erbjudanden till era ungdomar i portalen

För att erbjuda era ungdomar förmåner så kan ni skapa dessa i portalen. Förmåner skapas antingen av fritidsgården eller av kommunen. Detta innebär att en förmån kan vara begränsad till enbart fritidsgården eller tillgänglig för alla i kommunen. Det kan exempelvis handla om att man som ny besökare på fritidsgården får en gratis fika med personalen eller att alla ungdomar i kommunen har gratis inträde på simhallen på lördagar.

Förmåner kan även skapas tillsammans med era samarbetspartners. Ni kanske har ett samarbete med den lokala fotbollsklubben som erbjuder era ungdomar gratis inträde på hemmamatcher. 

Förmånerna finns tillgängliga för ungdomarna i mobilappen och kan användas antingen ett begränsat antal gånger eller obegränsat.


Chatta med ungdomarna

Fritidsledarna kan chatta med era ungdomar direkt i mobilappen. Ni kan även skapa chattgrupper för exempelvis ungdomsrådet eller cafégruppen. 

På så sätt kan ni enkelt kommunicera med era ungdomar vid behov och de med er.


Skapa enkäter

Skapa enkäter i vår portal

Ett viktigt verktyg för att erbjuda ungdomarna en möjlighet till att påverka verksamheten är möjligheten att skapa enkäter som de kan delta i. I portalen kan ni skapa enkäter och rikta dem till specifika målgrupper. Ungdomarna ser enkäterna i sitt flöde och får en pushnotis om enkäten är riktad mot dem.


Skapa dagsrapporter

Skapa dagsrapporter i vår portal

Vid stängning för kvällen så loggar ni in i portalen och går igenom dagsrapporten. Här har all statistik kring era besökare registrerats genom scanningen av QR-koder. Ni kan ändra och redigera informationen om det behövs.

Incidentrapport

Ni har möjlighet att skapa en incidentrapport om något inträffat under kvällen som ni vill ska vara med i dagsrapporten. Incidentsrapporterna hamnar i statistiken och kan hjälpa till att identifiera olika problem och utmaningar som er verksamhet kan behöva jobba med.

Ungdomsinitiativ

Ni kan även rapportera och mäta ungdomsinitiativ som skett under kvällen. Dessa hamnar även i er statistik.


Alla kontaktuppgifter på ett och samma ställe

Alla ungdomars kontaktuppgifter i vår portal

En stor fördel med vår lösning är att ni har tillgång till alla era besökares kontaktuppgifter direkt i portalen. Ni kan se både ungdomens och målsmans kontaktuppgifter under fliken för era besökare. 

Kontaktinformation till gäster

Eftersom vi erbjuder en lösning för alla verksamheter så kan vi delge kontaktinformation om de ungdomar som besöker er verksamhet men som inte är era stammisar. Exempelvis om någon besöker er verksamhet som vanligtvis bor på annan ort men som också använder våra tjänster.