Grupp av ungdomar på en klippa

Startsidan / Om Gårdskort - Det mobila gårdskortet för fritidsverksamheter

Vyer av vår app

Om Gårdskort - Det mobila gårdskortet för fritidsverksamheter

Traditionellt sett så är ett gårdskort en inplastat eller laminerad papperslapp med ungdomens namn och kontaktuppgifter på. Oftast används gårdskortet för att tillåta ungdomarna vara i olika verksamheter, låna utrustning och delta på evenemang. Så har det varit i alla tider, eller i alla fall så länge det har funnits fritidsgårdar.

Men dagens ungdomar är digitala och tillbringar en stor del av sin fritid i mobilen. Där kan de kommunicera, interagera och skapa delaktighet med varandra. Just därför har vi skapat Gårdskortet.se, ett digitalt, mobilt gårdskort som ligger rätt i tiden och som hjälper fritidsverksamheter att tillgodose en meningsfull, trygg och inkluderande fritid. 

Vår vision 

Vi jobbar under tre större ledord, dessa är, trygghet, meningsfullhet och inkludering. 

Med trygghet menar vi att vi vill vara med och skapa en verksamhet som är trygg för både de ungdomar som besöker verksamheten och för de som arbetar där. Men även för föräldrar och vårdnadshavare.

Med meningsfullhet menar vi att vi vill vara med och skapa förutsättningar som gör fritiden meningsfull för våra ungdomar. Vi vet att det är tufft för många att växa upp i dagens samhälle och vi tror därför starkt på att övriga i samhället kan bidra till att skapa en meningsfull fritid om vi bara har verktyg för samarbete. 

Med inkludering menar vi att vi vill vara med och skapa ett samhälle som är fritt från fördomar, rasism och utanförskap. Vi vill att ungdomar ska kunna vara med och forma framtidens samhälle där alla får vara med på sina villkor. 

Så här jobbar vi med trygghet 

Vår plattform ska hjälpa till att skapa trygghet genom att ha en samlad översyn över de ungdomar som besöker respektive verksamhet. Vi tillhandahåller verktyg som gör det möjligt för exempelvis fritidsgårdar att veta vilka som besökt dem, när de blivit besökta och hur ofta. Om det skulle hända något som kräver kontakt med föräldrar eller vårdnadshavare så finns kontaktinformation insamlad i vårt system, enkelt och tillgängligt för personalen vid behov. Vår plattform gör det även möjligt att registrera incidenter över tid så att varje verksamhet kan få en bra helhetsbild över vad som händer. 

Så här jobbar vi med meningsfullhet 

För att vi ska kunna vara med och skapa en meningsfull fritid för ungdomar i Sverige så har vi valt att skapa möjligheter för kommuner, näringsliv och föreningar att samarbeta. Vi kan exempelvis skapa erbjudanden och förmåner till de ungdomar som är anslutna genom sitt gårdskort. Dessa erbjudanden och förmåner kommer från de anslutna aktörer som respektive kommun eller fritidsgård samarbetar med. Det innebär att ungdomar kan använda vår mobilapp för att få tillgång till allt vad varje kommun kan erbjuda.

Så här jobbar vi med inkludering 

Vi tycker att det är oerhört viktigt med inkludering och att ungdomar kan vara med och påverka sin fritid. Därför jobbar vi med att skapa verktyg som gör det möjligt för ungdomar att vara delaktiga. Vi anser att det är viktigt med kommunikation direkt i mobilen och erbjuder därför möjligheten att chatta direkt med ungdomarna i appen. Vi har även utvecklat verktyg för enkäter och feedback. Vi vet att många inte har Svenska som modersmål och har därför anpassat våra tjänster så att de är mottagliga för flera språk, bland annat Arabiska och Engelska.