Startsidan / Enkäter & Delaktighet

En massa händer som ger feedback

Enkäter & Delaktighet

Ta reda på vad era ungdomar tycker om era verksamheter, vilka aktiviteter de vill att ni ska ervbjuda eller vad ni ska sälja i ert café. Att kunna skapa enkäter är viktigt men att få ungdomarna att faktiskt svara på dem är viktigare. Med vårt verktyg kan ni säkerställa att era besökare både ser och svarar på enkäter genom mobilappen.

Viktigt med delaktighet

Enkäterna fyller en viktig funktion för er verksamhet. Det är ett verktyg som gör det möjligt för er att jobba med delaktighet och inkludering. Det är ni som sätter gränserna på vad ni vill mäta.