Startsidan / Chatta med fritidsledarna

En fritidsledare som chattar i mobilen

Chatta med fritidsledarna

Ett viktigt verktyg för att kunna skapa delaktighet och inkludering är att fritidsledarna är tillgängliga. Med vår lösning kan fritidsledarna och ungdomarna chatta med varandra direkt i mobilen. Det gör det möjligt för ungdomar att kunna vara delaktiga även om de inte besöker verksamheten. 

Gruppchat och personlig kontakt

För vissa ungdomar är det viktigt att de pratar med den fritidsledare de har störst förtroende för. Vår lösning gör det möjligt för dem att kunna kontakta sin fritidsledare. Om verksamheten har olika grupper så kan man skapa en chatt för dessa i appen så att man kan hålla kommunkationen levande och effektiv.